20 januari: ett viktigt val för Merkel

År 2013 är ett viktigt valår för Angela Merkel (CDU), eftersom i höst väljs Tysklands parlament, förbundsdagen. Även delstaterna Bayern och Hessen har val i höst och vinter. Men det stora eldprovet kommer redan den 20 januari, då är det nämligen val i delstaten Niedersachsen. Inför detta val råder det spänd förväntan inte bara bland politiska kommentatorer i Tyskland.

Visserligen kandiderar Merkel inte personligen i Niedersachsen, dock kommer valet oavsett utgång att få påtagliga konsekvenser. Hennes engagemang i delstatens valrörelse till stöd för Niedersachsens sittande regeringschef David McAllister (CDU) understryker valets betydelse. Såväl i Niedersachsen som i förbundsdagen i Berlin har CDU regerat tillsammans med det bayerska systerpartiet CSU och den liberala, mycket mindre, koalitionspartnern FDP; det är FDP som kan kosta Merkel makten inte bara i Niedersachsen, utan även senare i höstens förbundsdagsval.

Konsekvenser av valet i Niedersachsen

Tysklands lagstiftning på nationell nivå sker genom två organ: förbundsdagen (Bundestag) och förbundsrådet (Bundesrat). I förbundsrådet är delstaternas regeringar representerade. Varje delstats röst har olika vikt beroende på antalet invånare. CDU:s och FDP:s majoritet i förbundsrådet är tunn i nuläget och ett maktskifte i Niedersachsen i riktning mot en koalitionsregering mellan socialdemokraterna (SPD) och de Gröna (Bündnis 90/Die Grünen) skulle samtidigt förskjuta styrkeförhållandena på nationell nivå i förbundsrådet. Att regera och klubba igenom lagar skulle i ett sådant läge bli betydligt svårare för Merkel; en majoritet endast i förbundsdagen räcker alltså inte för Merkel, då vissa lagar också behöver förbundsrådets godkännande.

Koalitionspartner FDP i existensiell kris

Enligt flera oppositionsundersökningar ligger FDP under 5%-spärren och FDP:s partiordförande Philipp Rösler har kritiserats hårt allt sedan sitt tillträde. I Merkels federala regering i Berlin är han ekonomiminister och vice förbundskansler. För den lokala FDP-partiorganisationen i Niedersachsen och dess kandidat innebär Röslers svaga ledarskap stark motvind under valrörelsen. Dessvärre har Rösler sina politiska rötter i denna delstat.

Niedersachsens FDP-toppnamn, Stefan Birkner, är tämligen okänd för Niedersachsens väljare. Men även när det gäller innehåll vet många väljare inte vad FDP står för och varför de behövs i det politiska landskapet. Sedan Piratpartiets framgångar har det blivit ännu hårdare för FDP att få ut sitt budskap; som litet parti själv har de svårt att hävda sig mot andra mindre partier som de Gröna, Die Linke (vänstern) och Piraterna. Utåt har partiet som helhet ända sedan det börjat samregera med Merkels CDU framstått som självupptaget och färglöst. I ett krisläge tog Rösler i maj 2011 över stafettpinnen som partiordförande från Guido Westerwelle som dessutom var utrikesminister. Westerwelle tvingades då bort från posten som partiordförande, men kämpade med näbbar och klor för att kunna sitta kvar som utrikesminister, vilket han lyckades med.

För många FDP-medlemmar står det klart att Rösler inte kan sitta kvar ifall FDP åker ur delstatsparlamentet i Hannover, Niedersachsen.

Hur kan FDP trots allt klara sig?

Ändå kan FDP klara 5%-spärren om tillräckligt många CDU-väljare röstar på FDP av strategiska skäl; så har faktiskt skett många gånger i förbundsrepublikens historia. CDU:s sittande regeringschef och toppnamn David McAllister lär klara sig ändå, opinionsundersökningar spår att han kommer att nå runt 40%. Som Niedersachsens landsfader är McAllister ganska omtyckt. Ifall FDP tar 5%-spärren med knapp marginal lär diskussionen runt och kraven på Röslers avgång fortgå; det är för många inom partiet som vill få bort honom.

Skulle valresultatet den 20 januari inte räcka för vare sig en CDU-FDP koalition eller en mellan SPD och de Gröna så blir en stor koalition mellan CDU och SPD troligast. Stora koalitioner på delstatsnivå brukar förhålla sig neutrala i förbundsrådet och rubbar alltså inte maktbalansen på nationell nivå. Kvällen den 20 januari kommer vi att veta säkert. Följ valresultatet här på moldrickx.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.