Presentation

Jag är född och uppvuxen i Hamburg. Sedan 2001 bor jag i Sverige, först bodde jag i Solna, sedan Nacka och till slut blev det Solna igen. I botten är jag gymnasielärare i spanska och tyska. Jag har publicerat läromedel i tyska däribland Einverstanden 2 (steg 4), andra delen av en läroboksserie. Från 2005 till 2012 jobbade jag som timlärare vid Stockholms universitet med kursen ”Tyska i tal och skrift för gymnasister” (7,5 hp). Jag har även undervisat spanska på flera svenska gymnasieskolor.


Geboren und aufgewachsen bin ich in Hamburg. Seit 2001 lebe ich in Schweden, erst in Solna, dann Nacka und jetzt wieder in Solna. Angefangen habe ich als Gymnasiallehrer für die Fächer Spanisch und Deutsch. Ich habe Lehrmittel in Deutsch veröffentlicht, darunter Einverstanden 2 (Stufe 4), zweiter Teil einer Lehrbuchserie. Von 2005 bis 2012 arbeitete ich als timlärare (ung. Lehrbeauftragter) an der Uni Stockholm mit einem Kurs namens ”Deutsch sprechen und schreiben für Gymnasiasten”. Ich habe auch Spanisch an mehreren schwedischen Gymnasien unterrichtet.