Välkommen till moldrickx.se

I denna blogg ska jag skriva om ämnen med anknytning till Tyskland. Jag flyttade från Tyskland (Hamburg) till Sverige år 2001 när jag var 30 år gammal. Sedan dess har Sverige blivit mitt andra hemland. För mig har det varit givande att se Tyskland utifrån – skillnaderna mellan båda länderna framstår då väldigt tydligt.

Denna blogg har två syften: å ena sidan reflekterar den mina erfarenheter i Sverige, vilket omfattar min nya syn på Tyskland och min bild av Sverige. På så sätt riktar sig bloggen till mig själv. Å andra sidan hoppas jag att den kan vara till nytta för dig som läsare. Även inslag av nyhetsrapportering kan förekomma. Det finns visserligen seriös nyhetsrapportering och funderade tidningsartiklar om Tyskland, men ganska ofta ligger tyngdpunkten antingen på dagsaktuella politiska händelser eller så saknas det annorlunda infallsvinklar. De mest intressanta frågorna, tycker jag, finns ofta i de mentalitetsmässiga skillnaderna som visar sig när man ska lösa problem. Och vissa problem tacklas inte alls, och det kan också vara talande.

En vanlig kommentar som jag hör från svenskar kan låta så här: ”Ja men Tyskland och Sverige är ju egentligen väldigt lika varandra, eller hur?” Nja, det beror väl på vad man jämför med. Säkerligen är Sverige och Tyskland mera lika varandra än säg Sverige och Kina. Men om man framhäver likheterna så pass mycket missar man de stora skillnaderna som också finns. När jag ska diskutera skillnaderna mellan Sverige och Tyskland kommer det oftast inte att vara i termer av bättre eller sämre – det ena behöver inte nödvändigtvis vara bättre än det andra, utan bara annorlunda. Ett enkelt exempel från vardagen: Om det tillhör god ton i Sverige att tacka för maten efter att man ha ätit och man inte gör det i Tyskland, eftersom det inte tillhör den sociala ritualen, är det då bättre i Sverige? Eller om det tillhör god ton att önska varandra ”Guten Appetit!” (Smaklig måltid!) innan man börjar äta och det inte är lika standardiserat i Sverige att säga så dvs. att man lätt kan hoppa över det, är det då bättre eller sämre? Jag skulle svara att det bara är annorlunda, det finns andra bruk och sociala ritualer. Sedan finns det ju andra mera betydelsefulla skillnader som grundar sig i olika värderingar och erfarenheter.

Under min tid i Sverige har jag försökt plocka det bästa från svensk och tysk kultur (det är inte det objektivt bästa, utan det som jag tyckte var bäst). Jag tror det är något som många invandrare måste vara bra på om de vill hitta sin nya identitet och om de vill bli accepterade; de måste läsa av den kod som gäller i det nya landet. En viktig del av det är språket, särskilt i den mån den speglar vanor och tankesätt. Därför tror jag att språk kommer att vara ett återkommande ämne för mig i denna blogg, men inte som en lingvistisk käpphäst, utan vad jag personligen förknippar orden med och vad de berättar för mig om Sverige eller Tyskland.

Ovan betecknade jag mig som invandrare, eftersom jag är invandrad, men kanske skulle du hellre välja ordet ”utrikesfödd” för mig eller bara ”en tysk”? Jag är rätt så säker på att det första många svenskar tänker på när de hör ”invandrare” inte är en tysk. Det är fel, tycker jag, eftersom gruppen invandrare är en väldigt brokig skara av olika individer. I den offentliga debatten dyker termen invandrare oftast upp när man påtalar olika sociala problem som t.ex. arbetslöshet eller bostadssegregering. Termen ”invandrare” blir då negativ i sig som urskillningslöst diskvalificerar en hel grupp. Det blir till en stämpel som gör livet svårt för den enskilde.

Men nu ska jag sluta babbla. Hoppas du får ut någonting positivt ur den här bloggen.

© Christopher Moldrickx

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.