Vitterhetsakademien kräver åtgärder mot lärarbrist

Nyss publicerade Kungliga Vitterhetsakademien ett brev till Utbildningsdepartementet. Vitterhetsakademiens preses Professor Anders Cullhed kräver effektiva åtgärder från regeringen mot den akuta lärarbristen inom språkämnena.

Brevet knyter an till Vetenskapsakademiens inlägg i DN Debatt från den 5 januari 2014, i det slog Akademiens skolarbetsgrupp larm om en akut lärarbrist inom NO-ämnen och matematik mm. Professor Cullhed citerar ur DN Debatt:

”I flera ämnen är det så få sökande att det inte kommer att ges några kurser, nämligen kemi, teknik och fysik och därtill varken franska eller tyska”.

Vitterhetsakademiens brev lägger nu fokus på språkämnenas prekära situation. Antalet sökande är nämligen skrämmande lågt:

”Några fakta om antalet förstahandssökande till ämneslärarutbildningen för gymnasieskolan hösten 2013: Tyska 3, Franska 14. Motsvarande siffror för årskurserna 7–9: Tyska 0, Franska 0. Detta gäller alltså hela riket. Så sent som på nittiotalet kunde motsvarande siffror uppgå till tresiffriga tal.”

Kungliga Vitterhetsakademien kräver av regeringen att agera och sätta in åtgärder så snart som möjligt. Bland åtgärderna nämns ”förbättrade arbetsvillkor och löner för lärare” såsom högre anslag till utbildningarna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.