Start

Willkommen auf der Website von Christopher Moldrickx

I min Blogg skriver jag om tyska ämnen i allmänhet. Dessutom berättar jag där om mina erfarenheter som invandrad tysk.

På de övriga sidorna hittar du innehåll som mestadels har att göra med tyska som främmande språk (DaF). Det är tänkt som ett stöd i ditt arbete med tyska, vare sig du är elev eller lärare. Under rubriken Musikvideor har jag lagt in några av mina favoriter. Om du är intresserad av tyska nyheter, tyska språket och en aktuell Tysklandsbild kan du få hjälp på Deutsche Welle och Goethe-Institut (se Links). Deutsche Welles webbplats finns tillgänglig på 30 olika språk; de erbjuder såväl internationella som tyska nyheter och även undervisningsmaterial inom tyska som främmande språk finns där. Svenska Goethe-Institutets information finns också tillgänglig på svenska. Det är det statliga tyska kulturinstitutet med tonvikt på tyska språket och aktuell tysk kultur.

Jag försöker i möjligaste mån att utveckla webbplatsen, därför är jag tacksam för din input.Du får gärna skriva mig ifall du saknar någonting eller kanske kan du tipsa om annan intressant information som bör läggas till.

Mycket nöje!

Christopher Moldrickx


Herzlich willkommen auf meiner privaten Website.

In meinem Blog schreibe ich über deutsche Themen im weitesten Sinne. Außerdem erzähle ich dort von meinen Erfahrungen als Auslandsdeutscher in Schweden.

Auf den übrigen Seiten finden Sie überwiegend Inhalte, die mit Deutsch als Fremdsprache (DaF) zu tun haben. Das Material ist als Anregung und Unterstützung für sowohl Deutschlerner als auch Deutschlehrer gedacht. Unter der Überschrift Musikvideos habe ich einige meiner Lieblingslieder aufgeführt. Wenn Sie sich für deutsche Nachrichten, die deutsche Sprache und ein aktuelles Deutschlandbild interessieren, finden Sie Nützliches unter Deutsche Welle und beim Goethe-Institut (siehe Links). Das Webangebot der Deutschen Welle gibt es in 30 Sprachen. Dort finden Sie internationale und deutsche Nachrichten; auch Unterrichtsmaterial für Deutsch als Fremdsprache steht zur Auswahl. Das Informationsangebot des Goethe-Instituts in Schweden gibt es auch in schwedischer Sprache. Es handelt sich bei dieser Einrichtung um das staatliche Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland mit Schwerpunkt deutsche Sprache und aktuelle deutsche Kultur.

Soweit möglich versuche ich diese Website weiterzuentwickeln, deshalb würde ich mich über Ihren Input freuen. Falls Ihnen Inhalte fehlen, können Sie mir das gerne schreiben. nginx

Viel Spaß beim Erkunden der Website!

Christopher Moldrickx