Björklund bör agera efter Kornhalls slutsatser i “Barnexperimentet”

Barnexperimentet av KornhallRegeringen Reinfeldts utspel om nya skolreformer duggar tätt dessa dagar. På detta sätt har man faktiskt drivit skolpolitik i Sverige sedan Göran Persson var skolminister: ofta förhastat, dåligt utrett och underfinansierat. Så inget nytt i och för sig, men nu är det valrörelse och då är det särskilt viktigt för den politiska makten att visa handlingskraft. Senaste PISA-undersökningen är bara en av flera indikatorer på att svensk skola tappar mark i internationell jämförelse. Det som Sverige en gång var bra på, nämligen likvärdighet oavsett var man gick i skolan, blir alltmer till Sveriges stora problem. Den av alliansregeringen omhuldade marknadsskolan ger oss alldeles uppenbart inte en bra skola. För visst utlovades vi att ju mer vi utsätter skolan för konkurrens desto bättre blir den. Dock tycks mantrat om välfärdskonsumentens “rätt att välja” inte höras lika mycket sedan JB-koncernen gick i konkurs. De sjunkande skolresultaten är säkert också en bidragande orsak. Läs mer

Universitetslärare varnar Björklund för försämrade språkkunskaper i Sverige

Regeringen har beslutat om att full meritpoäng ska ges i främmande språk redan efter steg 4. Tidigare gavs full meritpoäng först efter steg 5. Universitetslärare från 11 lärosäten konstaterar nu i ett brev till Jan Björklund att denna förändring innebär en betydande försämring av språkkunskaperna i Sverige. De kräver att regeringen återgår till den tidigare meritpoängsregeln som stod för en positiv utveckling. Läs mer