Universitetslärare varnar Björklund för försämrade språkkunskaper i Sverige

Regeringen har beslutat om att full meritpoäng ska ges i främmande språk redan efter steg 4. Tidigare gavs full meritpoäng först efter steg 5. Universitetslärare från 11 lärosäten konstaterar nu i ett brev till Jan Björklund att denna förändring innebär en betydande försämring av språkkunskaperna i Sverige. De kräver att regeringen återgår till den tidigare meritpoängsregeln som stod för en positiv utveckling.

Senaste förändringen av meritpoäng inom moderna språk innebär att elever som läser franska, spanska eller tyska får full meritpoäng redan efter avslutad kurs i steg 4, tidigare behövdes steg 5 för detta. Däremot måste eleverna i engelska ha läst ända till Engelska 7 för att få meritpoäng.

Hela 54 universitetslärare från 11 svenska lärosäten har nu skrivit under ett protestbrev till Jan Björklund. De påpekar att den gamla meritpoängregeln avsevärt ökade antalet sökande till språkstudier på universitetet. Förkunskaperna bland dessa studenter förbättrades också. Den nya regeln innebär ett stort steg tillbaka och försämringar på flera plan. Signalen som den nya regeln sänder ligger i linje med en i Sverige vanligt förekommande föreställning: engelskan behövs, men inte andra främmande språk.

“Beslutet har redan fått allvarliga konsekvenser för språken. Det har nämligen visat sig direkt i årets val inför höstterminen att mycket få gymnasieelever väljer att fortsätta med sitt moderna språk steg 5 (år 3), ett förståeligt val, eftersom full meritpoäng redan uppnåtts i steg 4 (år 2).”

I brevet beskriver språklärarna sedan ytterligare konsekvenser som följer av beslutet. Dessutom påpekas att försämringen strider mot regeringens egna uttalanden om att vilja bygga upp språkkunskaperna i Sverige för att öka ungas mobilitet i Europa och globalt.

“Antalet gymnasieelever som fortsätter med engelska ökar givetvis, men beslutet är utan tvekan direkt förödande för framtida kunskaper i franska, spanska och tyska”

Läs hela brevet här som PDF: Meritpoäng

Till denna artikel passar följande inlägg:

”Språkdöden på Göteborgs universitet”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.