Björklund bör agera efter Kornhalls slutsatser i “Barnexperimentet”

Barnexperimentet av KornhallRegeringen Reinfeldts utspel om nya skolreformer duggar tätt dessa dagar. På detta sätt har man faktiskt drivit skolpolitik i Sverige sedan Göran Persson var skolminister: ofta förhastat, dåligt utrett och underfinansierat. Så inget nytt i och för sig, men nu är det valrörelse och då är det särskilt viktigt för den politiska makten att visa handlingskraft. Senaste PISA-undersökningen är bara en av flera indikatorer på att svensk skola tappar mark i internationell jämförelse. Det som Sverige en gång var bra på, nämligen likvärdighet oavsett var man gick i skolan, blir alltmer till Sveriges stora problem. Den av alliansregeringen omhuldade marknadsskolan ger oss alldeles uppenbart inte en bra skola. För visst utlovades vi att ju mer vi utsätter skolan för konkurrens desto bättre blir den. Dock tycks mantrat om välfärdskonsumentens “rätt att välja” inte höras lika mycket sedan JB-koncernen gick i konkurs. De sjunkande skolresultaten är säkert också en bidragande orsak. Läs mer